Visie

Onze visie uit zich in 3 kernwaarden:

Kwaliteit: Wij bieden goed onderwijs in een uitdagende leeromgeving

  • Leerlingen en leerkrachten hebben een actieve leer- en luisterhouding
  • Door te werken in verschillende niveaus sluiten we aan bij onderwijsbehoeften van de kinderen
  • Onze leerkrachten zijn professional
  • We werken in met goede materialen in ruimtes passend bij de verschillende leerstijlen

Betrokkenheid: Iedereen hoort erbij

  • Wij tonen interesse in de ander en elkaar
  • Wij zijn samen verantwoordelijkheid en werken vanuit de pedagogische driehoek leerling – leerkracht – ouders
  • We behandelen elkaar gelijkwaardig en hebben een open houding

Vertrouwen: Wij hebben vertrouwen in elkaar

  • “Afspraak is afspraak”
  • Wij geven elkaar de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen
  • Als je je open en kwetsbaar op wilt stellen dan wordt hier zorgvuldig mee omgegaan

 

Naar boven