Visie

De Caeciliaschool is een onderwijsorganisatie

  • die aantoonbaar goed onderwijs biedt waarmee haar opbrengsten gemaximaliseerd worden;
  • met een katholieke identiteit, waarin wij het belangrijk vinden dat we respectvol met elkaar omgaan;
  • waar de individuele ontwikkelingsbehoefte van leerlingen uitgangspunt is, zonder daarbij de meerwaarde van samenwerking uit het oog te verliezen;
  • waar we doormiddel van een innovatieve instelling een rijke leeromgeving creëren waarin vanuit kansen en talenten wordt gewerkt;
  • waar een pedagogisch klimaat heerst waar leerlingen zich in een veilige omgeving optimaal kunnen ontwikkelen, plezier hebben en creatief kunnen zijn;
  • die een kwalitatief hoogwaardig zorgsysteem hanteert om invulling te geven aan passend onderwijs;
  • met een wijkgerichte oriëntatie die samenwerking zoekt met externe partners, waar mee ouders zowel inhoudelijk als in tijd een breed educatief aanbod wordt gegeven van school, voor-, tussen- en naschool, om zo in te kunnen spelen op de individuele zorgbehoefte van leerlingen;
  • die samen met ouders aan maatschappelijke betrokkenheid werkt.

Naar boven