Sociaal veilige school

Op de Caeciliaschool werken we op verschillende manieren aan gedrag. We richten ons hierbij op het voorkomen van problemen in plaats van achteraf oplossen.

SEL staat bovenaan!

De Caeciliaschool vindt de Sociaal Emotionele Ontwikkeling  (SEL) van kinderen van belang. Naast onze lessen in taal, rekenen en spelling besteden we aandacht aan levensvaardigheden. We geven daarvoor les in gedrag en richten ons op:

  • Besef hebben van jezelf
  • Besef hebben van de ander
  • Relaties kunnen hanteren
  • Zelfmanagement
  • Keuzes kunnen maken

Op de Caeciliaschool besteden de leerkrachten voortdurend aandacht aan deze vaardigheden. Een aantal keer in de week oefenen we deze vaardigheden met de methode Kwink.
De ontwikkeling van deze vaardigheden is opgenomen in onze rapporten.

Schoolafspraken

Goed gedrag begint bij duidelijke verwachtingen. We gebruiken hiervoor drie gouden schoolregels:

  • Je zorgt goed voor jezelf
  • Je zorgt goed voor de ander
  • Je zorgt goed voor je omgeving

Elke klas maakt daarnaast eigen groepsafspraken.

Pesten

Door preventie en leerlingen op sociaal emotioneel gebied te ondersteunen proberen we pestgedrag te voorkomen. Mocht u signalen krijgen van pestgedrag kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht of de anti-pestcoördinator / veiligheidscoördinator Wouter Siebers.

Gezonde school

Het team van de Caeciliaschool is trots op de resultaten die we op sociaal emotioneel gebied met onze leerlingen bereiken. We hebben daarvoor vanuit de GGD het vignet gezonde school, welbevinden en sociale veiligheid ontvangen.

Naar boven