Schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school is in handen van Desiree Sorgedrager, schoolleider en Janneke Smit, teamleider. Samen met de leerkrachten zorgen wij ervoor dat de school een plek is waar we kwalitatief goed onderwijs geven in een fijne omgeving.

De schoolleiding is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in elke groep. U zult ons dan ook veel in de groepen zelf zien. Samen met de leraren nemen we zo het onderwijs onder de loep. De leerkracht is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt voor uw kind. Maar weet dat de schoolleiding ook voor u beschikbaar is wanneer u dat prettig of wenselijk vindt. Wij kijken dan samen met u wat wij voor u kunnen betekenen. Daarbij maakt het niet uit of u contact opneemt met Desiree of met Wouter. Wij zullen verder met elkaar afstemmen of overleggen.

U kunt ons elke dag rond de schooltijden aantreffen in de openbare ruimtes of u kunt telefonisch of via de mail contact met ons opnemen: 033-4790021 | caeciliaschool@kpoa.nl.

Desiree Sorgedrager         Janneke Smit