Plusklas

De Plusklas van de Caeciliaschool

Kinderen die niet voldoende uitdaging krijgen in de klas, bieden wij extra zorg. Hiervoor volgen we ons beleid voor meerbegaafde kinderen. Naast extra het aanbieden van uitdagingen in de groep, heeft de Caeciliaschool ook een Plusklas. Wekelijks gaan meer begaafde leerlingen hiervoor een periode uit de eigen groep.

Onder leiding van een deskundige leerkracht, de specialist Meerbegaafdheid, werken leerlingen daar projectmatig en verrijkend. Hierbij wordt een beroep gedaan op de brede interesse van deze kinderen. Ze werken ook experimenterend en lossen lastige problemen op.

Plusklassen van KPOA

Binnen KPOA zijn er twee scholen waar een bovenschoolse plusklas wordt aangeboden: School op de Berg en De Langenoord.
Leerlingen van andere KPOA scholen worden aangemeld door de school en beschikken over een advies vanuit het DHH, een aanbeveling vanuit leerkrachten of een extern (IQ)onderzoek. KPOA beschikt over een digitale vragenlijst gebaseerd op de kenmerkenlijst die ingevuld wordt door ouders en leerkracht van de aan te melden leerling (deze lijst is nog in de pilotfase).
De leerlingen hebben één ochtend per week Plusklas van 8.30 tot 12.00 uur. De groep bevat maximaal 15 leerlingen. Er wordt gewerkt per schooljaar. Voor groep 8 is de Plusklas tot de voorjaarsvakantie. Hierdoor ontstaat een extra instroommoment na de voorjaarsvakantie voor leerlingen uit de bovenbouw.