Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 start de wet Passend Onderwijs. Wat betekent dit voor uw kind, voor u als ouder, voor de Caeciliaschool en andere scholen?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door passend onderwijs te bieden, kunnen zo veel mogelijk leerlingen op de basisschool worden aangenomen of blijven. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Dat kan op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas. Of op een andere basisschool in de regio. Maar dit kan ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband waar de Caeciliaschool onder valt heet Samenwerkingsverband (SWV) de Eem.

Klik hier voor meer informatie over SWV de Eem