Oudervereniging en OAC

Oudervereniging
Iedere ouder die een kind op de Caeciliaschool heeft aangemeld, is automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging is verantwoordelijk voor het goed beheren van de ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage organiseert de Ouderactiviteitencommissie (OAC) in samenwerking met leerkrachten activiteiten die ertoe bijdragen dat leerlingen een zo prettig mogelijke schooltijd beleven. Jaarlijks wordt aan alle ouders van leerlingen van de Caeciliaschool gevraagd om de ouderbijdrage te betalen. Zonder deze bijdrage is het organiseren van activiteiten niet mogelijk.

De oudervereniging bestaat uit:

  • E. van Battum (voorzitter)
  • S. Vennegoor (penningmeester)

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openlijk toegankelijk voor haar leden. Zie hieronder voor het vergaderschema. De vergaderingen beginnen steeds om 20:00 maar de locatie wisselt steeds. Neem, als u er een keer bij wilt zijn, dus vooraf even contact met ons op via onderstaand mailadres.

Vergaderschema 2018 – 2019:

Ons mailadres is: ovcaeciliaschool@kpoa.nl

Ouderactiviteitencommissie (OAC)
De OAC bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die gemiddeld 3 á 4 keer per jaar vergaderen om de activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen.
Voor de verschillende activiteiten worden werkgroepen samengesteld die verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering ervan. Een werkgroep bestaat over het algemeen uit leerkrachten en leden van de OAC.
In elke werkgroep zit een leerkracht, die zorgt voor afstemming naar het schoolteam. Gezamenlijk wordt in de werkgroep vergaderd over de te organiseren activiteit. Deze vergaderingen vinden in overleg over het algemeen aansluitend aan de schooltijd plaats. Het gaat om activiteiten en feesten rond Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen, maar ook het einde van het schooljaar, de schoolreisjes en de activiteiten in de sportieve sfeer als de koningsspelen en de avondvierdaagse. Wilt u hier een bijdrage aan leveren? Meld u aan bij onze office manager; Astrid Jaspers Focks: admin.caeciliaschool@kpoa.nl

Naar boven