Natuurspeeltuin

De Caeciliaschool heeft samen met ouders en leerlingen een schoolplein ontworpen dat geschikt is voor alle leeftijden. Een plein waar kinderen ‘samen’ spelen. Het plein is deels onverhard en deels bestraat. Er zijn veel planten, struiken en bomen om het natuurlijke karakter tot zijn recht te laten komen. Dit schoolplein is een bewuste en verantwoorde keuze van de Caeciliaschool. Vanuit de jaarlijkse controle door de bovenschoolse medewerker komen de nog niet aan de eisen voldoende voorzieningen conform de ARBO naar voren. Deze plekken worden door de school bekeken en de noodzakelijke aanpassingen worden dan ook gedaan in verband met de veiligheid van de leerlingen. Omdat het plein natuurlijke elementen bevat, kan het zo zijn dat de leerlingen vies worden of met zand in hun zakken thuis komen.

Beweging als uitdaging

Ons plein daagt leerlingen uit om te bewegen. Ze leren omgaan met ongelijk terrein, objecten in de ruimte en onverwachte situaties. Dat maakt leerlingen zelfstandig en alert.

Voor leerlingen is het schoolplein belangrijk. Het schoolplein is een plek waar…

… stilzitten en bewegen tijdens de schooldag afwisselt;

… de motorische ontwikkeling van leerlingen wordt uitgedaagd;

… de meeste tijd wordt bewogen

… de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd;

… wordt gespeelt.

We hebben ons schoolplein daarom zo ingericht dat er ook buitengymles gegeven kan worden. Daarom zijn wij ook een schoolplein14.  Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht zoals een goal op de muur, een speelcirkel en verschillende gekleurde stippen.

Het plein blijft in beweging

Ons natuurlijke schoolplein is altijd in ontwikkeling. Ouders en leerlingen bouwen mee aan een schoolomgeving die van ons allemaal is. Vanuit de jaarlijkse controle door de bovenschoolse medewerker komen de nog niet aan de eisen voldoende voorzieningen conform de ARBO naar voren. Deze plekken worden door de school bekeken en de noodzakelijke aanpassingen worden dan ook gedaan in verband met de veiligheid van de leerlingen.

Omdat het plein natuurlijke elementen bevat, kan het zo zijn dat de leerlingen vies worden of met zand in hun zakken thuis komen. Maar de leerlingen hebben tijdens het buitenspelen wel genoten, hebben hun zintuigen ontwikkeld, hebben leren omgaan met een natuurlijke omgeving en hebben volop bewogen. Wat willen we nog meer?!

Dit schoolplein is een bewuste en verantwoorde keuze van de Caeciliaschool