Natuurspeeltuin

De Caeciliaschool is een instelling met een maatschappelijke taak, namelijk kinderen toe te rusten op de maatschappij van morgen. Dat geldt voor de kernvakken rekenen, taal, spelling maar zeker ook voor creativiteit, wereldoriëntatie en bewegingsonderwijs.

Ons schoolplein sluit hier naadloos bij aan. We hebben samen met ouders en leerlingen een plek gecreëerd wat geschikt is voor alle leeftijden. Waar gevarieerd en creatief kan worden ‘samen’ gespeeld. Waar leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en worden uitgedaagd tot spel & bewegen. Ook krijgt natuur- en gymeducatie een prominente rol. Kortom, ons schoolplein is een plek wat aansluit bij ons onderwijskundige beleid.

We hebben gekozen voor een schoolplein, dat voor een groot deel bestaat uit onverhard terrein en voor een deel uit bestrating. Rondom het schoolplein, maar ook op het schoolplein zelf zijn veel planten, struiken en bomen aangebracht. Dit om het natuurlijke karakter zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Ook zijn in het onverharde gedeelte van het terrein de speeltoestellen en klimobjecten geplaatst.

Uitdaging.

De leerlingen worden op allerlei manieren uitgedaagd om tot beweging te komen. Hun fantasie wordt geprikkeld door de verscheidenheid aan mogelijkheden en we doen een beroep op alle zintuigen om tot spel te komen. Deze diversiteit brengt de leerlingen in situaties waarbij ze zich kunnen ontwikkelen. Leren omgaan met ongelijk terrein, objecten in de ruimte en onverwachte situaties maken leerlingen zelfstandiger en meer alert. Het is inmiddels bewezen dat leerlingen op een vlak terrein vaker en harder vallen dan in een meer natuurlijke omgeving. De Duitse bioloog Reinhardt Witt heeft dit vanuit de praktijk mogen vastleggen in zijn boeken.

-Natur erlebnis raume  (pagina 19-20) Manfred Pappler–Reinhard Witt (isbn nummer;3-7800-5268-7)

Zo leren leerlingen hun eigen mogelijkheden en grenzen op te zoeken. Zelden klimmen leerlingen te hoog of springen ergens vanaf wat hun lichaam nog niet aan kan. Hierdoor zijn er ook situaties die niet geheel goedgekeurd worden volgens de ARBO wetgeving. Wel zorgen we er voor dat er geen grote gevaren ontstaan voor de veiligheid van leerlingen en risico’s tot een minimum beperken

Het belang van bewegen.

In het leven van een leerling neemt het schoolplein een belangrijke plek in.

Het schoolplein is een plek waar;

  • Een harmonische schooldag wordt gecreëerd, door stilzitten en bewegen af te wisselen.
  • De motorische ontwikkeling van leerlingen wordt uitgedaagd. De meeste beweegminuten vinden tegenwoordig plaats op het schoolplein.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen wordt gestimuleerd. Met en zonder begeleiding van de leerkracht leren de leerlingen spelen. Het pedagogisch klimaat van de school wordt verwarmd of gekoeld op het schoolplein.
  • De schoolresultaten van de leerlingen worden verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat scholen waar meer en intensiever op het schoolplein wordt gespeeld een positieve invloed heeft op de schoolresultaten.

Leerlingen die kwalitatief en voldoende bewegingsonderwijs hebben gehad, ontplooien in hun verdere leven eerder sportieve activiteiten en zijn gezonder. Omdat leerlingen tegenwoordig minder en eenzijdiger thuis en op straat bewegen, krijgt bewegingsonderwijs steeds een grotere rol in de bewegingsopvoeding van leerlingen. Gymmen is goed voor het lijf. Sport en spel maakt leerlingen weerbaarder en bevordert de samenwerking onderling.

We willen als school heel graag meer bewegingsuren aan onze leerlingen aanbieden. Omdat wij weten dat de meeste beweegminuten plaatsvinden op het schoolplein, willen wij daar onze aandacht op richten. We hebben daarom ons plein zo ingericht dat er ook de mogelijkheid bestaat om een buitengymles te verzorgen.

Schoolplein 14.

En daarom zijn wij ook een schoolplein14. Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Maak hier kort kennis met het initiatief. Door sponsoring van de Johan Cruyff Foundation en een bijdrage van de oudervereniging konden we met een paar kleine aanpassingen een schoolplein14 creëren. Op het schoolplein zijn lijnen en kleurvakken (coatings) aangebracht zoals een goal op de muur, een speelcirkel en verschillende gekleurde stippen.

Het plein blijft in beweging

Ons natuurlijke schoolplein is altijd in ontwikkeling. Ouders en leerlingen bouwen mee aan een schoolomgeving die van ons allemaal is. Vanuit de jaarlijkse controle door de bovenschoolse medewerker komen de nog niet aan de eisen voldoende voorzieningen conform de ARBO naar voren. Deze plekken worden door de school bekeken en de noodzakelijke aanpassingen worden dan ook gedaan in verband met de veiligheid van de leerlingen.

Omdat het plein natuurlijke elementen bevat, kan het zo zijn dat de leerlingen vies worden of met zand in hun zakken thuis komen. Maar de leerlingen hebben tijdens het buitenspelen wel genoten, hebben hun zintuigen ontwikkeld, hebben leren omgaan met een natuurlijke omgeving en hebben volop bewogen. Wat willen we nog meer?!

Dit schoolplein is een bewuste en verantwoorde keuze van de Caeciliaschool

 

Naar boven