Kunst en Cultuur

Onder kunst en cultuur verstaan wij beeldende vorming, dans, muziek, drama en cultureel erfgoed. De Caeciliaschool gebruikt methodes om dit aan te bieden. Doel van de kunst- en cultuurlessen is dat kinderen zich ontwikkelen op creatief gebied. Ze hebben plezier met elkaar en leren hun gevoelens en ervaringen uit te drukken.  Voor kunst en cultuurlessen werken we samen met Scholen in de Kunst. Er komen vakdocenten in de groepen die lessen aanbieden op het gebied van: dans, theater, muziek en beeldende vorming.