Inspectie

Inspectiebezoek 22 februari 2018: Inspectie is uiterst tevreden.

Op 22 februari heeft de inspectie van het onderwijs onze school bezocht in het kader van een themabezoek. Onderwerp: didactisch handelen van de leerkracht. Bij didactisch handelen wordt o.a. gekeken naar de manier waarop wij instructie geven. Het doel van dit bezoek was voor de inspectie tweeledig. Allereerst gebruiken zij dat wat ze zien en horen als input om de ‘staat van het onderwijs’ te formuleren. Dit verslag verschijnt elk jaar in april. Het tweede doel is zicht krijgen op de manier waarop wij ons onderwijs in beeld hebben. Zijn wij in staat om heldere doelen te formuleren en te reflecteren op onze onderwijspraktijk? En kunnen wij daaruit de juiste vervolg stappen formuleren?

Het was een goede ochtend waarbij mooie gesprekken zijn ontstaan over onze school. De inspecteur, Maud van der Veen, was uiterst tevreden over het bezoek. ‘Ik zie dat er een duidelijke visie is op goed onderwijs. Jullie weten met elkaar die visie te vertalen naar de praktijk en in concreet leerkracht gedrag om te zetten. Er is een duidelijke focus en jullie weten welke vervolgstappen er nodig zijn om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er ligt een prachtige basis om met elkaar verder te schaven en schuren aan goed onderwijs!’.

Wij zijn trots op deze uitkomt. We werken met elkaar aan het verbeteren van ons onderwijs, zo worden we samen elke dag een beetje beter! Dat wij dit gisteren in de praktijk aan de inspecteur hebben kunnen laten zien is geweldig, en doet recht aan alle inzet die wij met elkaar leveren voor onze leerlingen.

 

Inspectiebezoek 17 november 2014: De Caeciliaschool krijgt complimenten van de inspectie

Op 17 november 2014 heeft de inspectie de Caeciliaschool voor het laatst bezocht. We zijn er trots op om te melden dat de inspectie onze school kenmerkt als een school met een goed leerklimaat. De afgelopen jaren hebben we met succes aan een goed schoolklimaat gewerkt. Het resultaat is dat leerkrachten en leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan en leerlingen actief betrokken zijn in de les. Omdat het effect hiervan zo zichtbaar is, en het aantal incidenten in en rond de school merkbaar is afgenomen, heeft de inspectie ons op dit onderdeel beoordeeld met een goed!.

De Caeciliaschool is een gemende school die sterk wijkgericht is en veel belang hecht aan goede contacten met ouders en externe partners. De school kenmerkt zich door een duidelijke aansturing en een rustig en vriendelijk leerklimaat. De kwaliteit van het onderwijs wordt door de inspectie als voldoende beoordeeld. Gezien de grote verschillen tussen leerlingen complimenteert de inspectie ons hiermee. We hebben een goed passend leerstofaanbod en de kwaliteit van de lessen is voldoende. Tussen de leerlingen bestaan er zowel wat betreft achtergrond als leervermogen grote verschillen. De leraren verstaan hun vak en geven op een stimulerende en gestructureerde wijze les. De leraren stemmen hun lesinhoud voldoende af op deze verschillen. Doordat de leraren regelmatig activerende werkvormen inzetten, en duidelijk maken wat er van de leerlingen wordt verwacht, zijn de leerling actief betrokken. Zo gaat er weinig onderwijstijd verloren.

De zorg en begeleiding is eveneens goed georganiseerd waardoor kinderen die extra begeleiding nodig hebben in een vroeg stadium gesignaleerd worden en hulp krijgen. De extra hulp bieden we ook aan leerlingen die meer aankunnen.

Naar boven