Identiteit

De Caeciliaschool is een katholieke school. We besteden aandacht aan godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming waarbij de nadruk ligt op het vieren van de Katholieke feesten. Respect voor elkaars ideeën, gevoelens en keuzes vinden we belangrijk. We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van normen en waarden, door kinderen na te laten denken over hoe ze met elkaar omgaan.

 

Naar boven