Identiteit

De Caeciliaschool is een katholieke school. We besteden aandacht aan de algemene Christelijke feesten. Daarnaast gebruiken we de methode Trefwoord voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. Trefwoord verschijnt driemaandelijks en speelt daarmee in op de actualiteit.
Respect voor elkaars ideeën, gevoelens en keuzes vinden wij hierbij erg belangrijk. We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van normen en waarden, door kinderen te leren nadenken over hoe ze met elkaar omgaan.

Naar boven