ICT

Onderwijs heeft de opdracht de leerlingen van vandaag voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij. Eén van de middelen om dit doel te bereiken is het inzetten van ICT. ICT speelt een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Kinderen moeten goed leren omgaan met en goed gebruik maken van de mogelijkheden van ICT.

Wij beschikken over een eigen netwerk. Dit netwerk biedt een leeromgeving (Heutink). In alle groepen hebben wij digitale schoolborden. In iedere groep staan 2 tot 3 computers, en tevens hebben wij de beschikking over 45 tablets.

De computers worden ingezet ter ondersteuning van de lessen. Hierbij kunt u o.a. denken aan extra inoefening, verrijking, verdieping, ICT vaardigheden ontwikkelen, of de computer wordt gebruikt als informatiebron. Daarnaast worden de computers ingezet als aanvulling op onze lesmethodes.

Informatie verwerven en je kennis over de wereld vergroten en delen gebeurt op verschillende manieren. Eén van de manieren is steeds meer gemeengoed geworden namelijk de connectie met computers, tablets en smartphones. Dat maakt ook dat leren en ontwikkelen niet alleen op school plaatsvindt, maar zeker ook daarbuiten. De informatiestromen zijn grenzeloos en toegankelijk geworden en zullen exponentieel toenemen: groter, meer en sneller, mobieler. Steeds meer informatie die tot ons komt, is visueel ingesteld. Dat vraagt veel van ons. Van onze vaardigheden en onze houding. Ons brein wordt op een andere manieren geprikkeld. Vanaf jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met ICT. Hier liggen voor ons een kansen en mogelijkheden. De inzet en het gebruik van ICT in een breed scala zal bijdragen aan de kwaliteit van het leren bij ons op school. We vinden het belangrijk dat we hier goede, beredeneerde veilige keuzes in vrijheid moeten leren maken: repeterend, verdiepend, verrijkend en verbredend. De leerkracht blijft hier een cruciale rol in vervullen.

Het zijn niet alleen belangrijke voorwaarden waar we als school aan gaan werken, het zal ook een positief effect hebben op de toekomst van de leerlingen. We willen de leerlingen wanneer zij na groep 8 de basisschool verlaten een kwalitatief goede basis in kennis, vaardigheden en houding meegeven.

 

Naar boven