HGW

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) is een vaste manier van werken waarbij behoeften en aanbod van leerlingen centraal staan. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

HGW heeft 7 uitgangspunten:
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
2. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
3. De leerkracht stemt af op verschillen tussen leerlingen en maakt het onderwijs passend.
4. Een positieve aanpak  om problemen op te lossen.
5. Goede samenwerking tussen school en ouders. Ouders betrekken bij het leren van hun kinderen.
6. Werken vanuit doelen voor leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijn.
7. De hanteert een vaste en transparante werkwijze.

Kenmerken

HGW gaat uit van drie niveau groepen; een basisgroep, een instructie afhankelijke groep en een instructie onafhankelijke groep. Kinderen kunnen binnen een groep veel van elkaar leren. Bij HGW zoeken we naar uitdagingen voor leerlingen door uitdagende doelen voor de leerlingen. Bij HGW gaan we in gesprek met leerlingen. Leerlingen kunnen vaak zelf goed aangeven wat ze nodig hebben, waar ze goed in zijn en wat anders moet. Kinderen dragen vaan prima oplossingen aan en zetten zich meer in voor eigen ideeën