GGD

De GGD voor kinderen in het basisonderwijs

De Jeugdgezondheidszorg van de GGD geeft advies en hulp bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden om problemen te signaleren en tijdig te ondersteunen bij vragen of problemen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ. De GGD doet 2 maal een gezondheidsonderzoek bij onze kinderen.
Ouders krijgen bericht als uw kind aan de beurt is voor een onderzoek. De onderzoeken vinden plaats op school. Het eerste onderzoek is in groep 2, daarna in groep 7. Na het onderzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen. Meer informatie kunt u vinden op www.ggdru.nl

Medische zaken

Een kind kan onder schooltijd ziek worden. Leerkrachten zijn dan niet bevoegd tot het stellen van een diagnose. Onze uitgangspunten bij deze situaties:

  • Een kind dat ziek is blijft thuis
  • Een kind dat onder schooltijd ziek wordt, moet worden opgehaald
  • We geven niet uit eigen beweging medicijnen
  • Leerkrachten verrichten geen medische handelingen

Voor we een kind naar huis sturen nemen we contact op met de ouders. Als dit niet lukt, proberen we het kind zo goed mogelijk op te vangen. In die situatie kunnen we besluiten een arts te raadplegen of naar de Eerste Hulp in het ziekenhuis te gaan. Voor ons is het belangrijk dat wij altijd beschikken over de juiste telefoonnummers van de ouder(s).

Verzoeken van ouders aan de leerkracht om hun kind te helpen met medicatie, wordt schriftelijk vastgelegd. We werken daarbij volgens het protocol Medicijngebruik.