Doubleren of versnellen

Soms valt, ondanks extra hulp, een leerling op meerdere vakgebieden uit. Er kan dan besloten worden dat een leerling een jaar doubleert.

Het besluit tot doubleren van een leerling wordt genomen op basis van:

  • prestaties bij de CITO en de methode toetsen;
  • functioneren op sociaal-emotioneel gebied;
  • verwachtingen van de doublure;
  • sociale omstandigheden;
  • samenstelling van de groep het volgend schooljaar.

Het voorstel tot doubleren wordt genomen na overleg met de huidige leerkracht, de Intern Begeleider en de teamleider. Het definitieve besluit wordt door de schoolleiding genomen en is bindend. In mei worden de ouders door de leerkracht geïnformeerd. Het besluit, met overwegingen, wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de leerkracht en de ouders.

Bovenstaande geldt natuurlijk ook als uw kind in aanmerking komt om eventueel versneld over te gaan.