Coöperatief leren

We vinden het erg belangrijk dat kinderen op een goede en gelijkwaardige manier met elkaar samenwerken. Bovendien willen we hiermee de onderlinge relaties van kinderen versterken. Dit doen we door Coöperatief Leren in te zetten.

Bij Coöperatief Leren werken leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier aan een leertaak met een gezamenlijk doel. In twee- of viertallen maken de kinderen zich verschillende werkvormen van Coöperatief Leren eigen. Hierbij worden leerlingen uitgedaagd zelf initiatieven te nemen, elkaar te helpen, problemen op te lossen. Zo ontwikkelen ze sociale en verbale vaardigheden en leren rekening houden met de mening van anderen. Kinderen leren vooral van de interactie met elkaar.

Naar boven