Coöperatief leren

Door Coöperatief Leren leren we kinderen samen te werken. Hiermee versterken we de onderlinge relaties van kinderen.

Bij Coöperatief Leren werken leerlingen in kleine groepjes aan een leertaak. In twee- óf viertallen werken kinderen met werkvormen van Coöperatief Leren. Hierbij nemen leerlingen zelf initiatief, helpen ze elkaar en lossen samen problemen op. Ze ontwikkelen sociale en verbale vaardigheden en leren rekening houden met de mening van anderen. Kinderen leren vooral van elkaar.