Buitenschoolse opvang

De school is verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang (BSO), maar vangt zelf geen kinderen op. Het bestuur van de school (KPOA) heeft gekozen voor het makelaarsmodel. Er is een contract gesloten met een aantal aanbieders van BSO, het betreft hier o.a. de SKA, stichting Welzin en Partou.

Om gebruik te maken van de BSO, dienen ouders zelf contact op te nemen met deze instanties. Het contract dat het bestuur, en dus de school, heeft afgesloten met de aanbieders van BSO, biedt de ouders geen garantie voor een plaats voor buitenschoolse opvang.

Naschoolse opvang inclusief vakantieopvang vallen onder de Wet Kinderopvang. U kunt een tegemoetkoming van de overheid krijgen, de Kinderopvangtoeslag. Deze bestaat uit een vast werkgeversdeel en een inkomensafhankelijk deel. Voor meer informatie en het berekenen van uw nettokosten kijkt u op www.toeslagen.nl.

http://www.ska.nl/
https://www.partou.nl
http://www.welzin.nl

Tevens zijn er verschillende gastouders in de wijk. Voor meer informatie kunt u zelf contact opnemen met deze gastouders.

Gastouder: Josje Vermeij:
E-mailadres: info@josjesgastouderopvang.com
Website: www.josjesgastouderopvang.com

Gastouder: Monique
Website: www.gastoudermonique.nl
telefoonnummer: 033-8885085 of 0641512110

 

Voorschoolse opvang

Wij vernemen steeds meer dat er behoefte is aan voorschoolse opvang. Als BSO willen wij hier ook graag op inspelen en kijken naar mogelijkheden (afhankelijk van de aantal aanmeldingen). Mocht dit een wens zijn van u als ouder, dan horen wij dit graag. Dit kunt u kenbaar maken door een mailen te sturen naar esra.yildiz@partou.nl (vestigingsmanager BSO Rossinistraat). Hierna zal er persoonlijk contact met u opgenomen worden.

 

Naar boven