Bibliotheek op school

De Caeciliaschool doet mee aan het project Bibliotheek op school. Medewerkers en directie van de bibliotheek en van de school zijn een intensieve samenwerking aangegaan. Op het leerplein is de schoolbibliotheek gevestigd, met prachtige leesboeken voor de leerlingen van de Caeciliaschool. In het leesonderwijs van de Caeciliaschool staat het plezier in lezen  in een hoog vaandel. Dit is zichtbaar in de school. In de schoolbibliotheek hebben we een gevarieerd aanbod aan boeken, dat jaarlijks aangevuld wordt. Daarnaast worden er regelmatig leesbevorderende activiteiten georganiseerd op groepsniveau en schoolbreed. Door actief te werken aan leesplezier wordt er een positieve leescultuur gecreëerd. In combinatie met goede leerkrachtvaardigheden en effectieve instructies zullen de leesprestaties verbeteren. En oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. We streven ernaar dat leerlingen de school verlaten als gemotiveerde lezers met een zo hoog mogelijk niveau op technisch en begrijpend lezen.

Zwerfboekenkast

Als school willen wij het lezen van de kinderen thuis ook stimuleren. Daarom hebben wij in de centrale hal een zwerfboekenkastje. In deze kast staan allemaal boeken voor kinderen maar ook voor volwassenen. Neem gerust een boek mee naar huis. Heeft u thuis nog boeken liggen die toe zijn aan een nieuwe eigenaar? Dan kunt u deze boeken meenemen naar school en in onze zwerfboekenkast plaatsen.  Op deze manier kunt u thuis uw kind aanmoedigen om ook te lezen. Waarom? Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen en jongeren of ze lezen of niet. Want lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen je kind en tiener ook om zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen.

 

Naar boven