ABC-school

Sinds 2009 hebben we in de wijk Randenbroek een ABC-school. ABC Randenbroek is een samenwerkingsverband tussen de Prins Willem Alexanderschool, de Caeciliaschool, stichting Welzijn en de Kinderopvangorganisaties de SKA en Partou Kinderopvang. Deze partners werken samen met elkaar om de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. De gemeente subsidieert deze samenwerking.

Onze school neemt deel aan dit samenwerkingsverband. Concreet betekent dit dat wij elkaar regelmatig spreken en met elkaar kijken hoe we onze krachten kunnen bundelen en samen kunnen werken, zodat de mogelijkheden van de kinderen en ook hun ouders in Randenbroek kan worden vergroot.

De ABC school ontwikkelt extra activiteiten, naast het reguliere onderwijsaanbod, voor kinderen zoals bijvoorbeeld sport of muziek. Dit gebeurt tijdens school, maar ook na schooltijd. Daarnaast biedt het ABC ook cursussen aan voor ouders op het gebied van opvoeden.

ABC Randenbroek ziet ouders als gesprekspartner en zij willen ouders dan ook vragen mee te denken en mee te praten in een oudergroep over wat zij denken dat hun kind nodig heeft.

Voor meer informatie en het activiteiten aanbod zie www.abc-amersfoort.nl

Naar boven